Skab troværdighed med e-mærket

Som indehaver af en webshop, kan man tilmelde sig en række certifikater – E-mærket af muligvis det mest værdigfulde, når der snakkes troværdighed over for potentielle kunder. E-mærket er nemlig et dansk certifikat, der skal sikre en tillidsfuld e-handel mellem kunder og erhvervsdrivende. E-mærket er repræsenteret af en bred stiftskreds fra blandt andet Forbrugerrådet Tænk, HK og Dansk Erhverv.

Forbrugernes efterretningstjeneste af webshops

Når forbrugere handler efter fysiske produkter på en e-mærket webshop, er de dækket økonomisk med op til 10.000 kr. i op til 2 år. Forbrugerne har adgang til relevant kontaktdata, og det er tydeliggjort over for dem, hvem der driver webshoppen. Forbrugerne har også adgang til webshoppens persondatapolitik – her oplyses om hvordan forbrugerens persondata håndteres. De e-mærkede webshops bliver løbende kontrolleret – her sikres, at der leveres en god købsoplevelse over for forbrugerne. Med e-mærkede webshops får forbrugerne tydelige oplysninger vedrørende deres reklamation- og fortrydelsesret. Herudover bliver forbrugerne oplyst om den endelige pris inklusiv fragten og øvrige omkostninger samt oplyst om den forventede leveringstid. Det fremgår desuden tydeligt, hvornår en forbruger kan forvente svar på spørgsmål, som er forpligtet til at ske inden for senest 5 hverdage. Som endeligt, sidder e-mærkets jurister klar til at vejlede forbrugerne i deres rettigheder, og der tilbydes gratis, men effektiv hjælp, hvis webshopsene ikke overholder reglerne. Virksomheden, PricePusher benytter eksempelvis kun webshops, der tilbyder en  sikker e-handel med e-mærket.

Virksomhedens certifikat til kundernes troværdighed

90% af forbrugerne, der handler på webshops, foretrækker webshops, der sikrer dem økonomisk, og det må der siges, at de gør med e-mærkets køberbeskyttelse.

E-mærkets undersøgelser viser, at hele 73% af danskerne kender e-mærket, 25% af danskerne har kun prøvet at handle fra webshops med e-mærket og 56% af danskerne føler sig mere trygge ved at handle på en webshop, der er e-mærket.

Det må derfor vurderes, at det også kan være særdeles fordelagtigt for indehavere af webshops at anskaffe sig e-mærket. Med e-mærket signalerer webshopsejerne nemlig, at deres webshop er et trygt og sikkert sted at handle for forbrugerne – hvilket har vist sig at have stor betydning for deres præferencer ved e-handel.