Har du en webshop, som du godt kunne tænke dig, at der var lidt flere besøgende på? Og kunne du måske også tænke dig at øge konverteringen fra besøgende til kunde og få din gennemsnitslige omsætning pr kunde til at stige? Så bør du helt klart overveje at optimere din webshop. En optimering af din webshop har nemlig et mål om at forhøje din personlige indtjening. Når man snakker om optimering af en webshop skelner man hyppigt mellem 3 forskellige retninger, som man kan gå i. De 3 retninger er som følgende:

I forhold til at øge trafikken – altså antallet af besøgende – på din webshop er det vigtigt, at du på din webshop inddrager mange forskellige ord, som folk også ville have tendens til at inddrage i deres google-søgninger. Google fungerer nemlig ved, at folk slår et ord op, og så kommer der nogle hjemmesider frem, som matcher dette enkelte søgeord. Derudover virker det altid at annoncere på sin hjemmeside. Annoncering koster dog oftest penge, så derfor bør du være særligt opmærksom på at ramme den rigtige målgruppe, fordi ellers taber du blot penge.

Du skal så vidt muligt forsøge at matche de besøgende med den webshop, de møder. Det betyder, at du skal tænke over hvilken målgruppe, som du forsøger at ramme, hvordan designet på din webshop bør være for at ramme denne målgruppe bedst, og om du har de rigtige varer i fokus.

Ønsker du at øge omsætningen pr kunde er der mange fremgangsmåder. Du kan først og fremmest inddrage nogle gode produkttekster og produktbilleder, da dette vil fange folks opmærksomhed og derfor også gøre dem mere tilbøjelige til at købe mere. Det virker også altid at få kunderne til at føle sig rigtig godt behandlet og tilpas.